Jak odprowadzać podatek w Niemczech?

Odprowadzanie podatków jest obowiązkiem każdego legalnie zatrudnionego pracownika. Nie ma różnicy, czy pracuje on w Polsce, czy w innym państwie. Spora liczba Polaków płaci podatki w Niemczech. Co należy wiedzieć o procesie uiszczania tego typu należności u naszych zachodnich sąsiadów? 

Podatek dochodowy bez tajemnic

W Niemczech obowiązuje system, w ramach którego każdego miesiąca z pensji pracownika potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy, którą pracodawca przesyła do właściwego urzędu skarbowego. Po upływie rocznego cyklu rozliczeniowego zatrudniony ma obowiązek przedstawić swoją deklarację podatkową. Jeśli odprowadzana wcześniej składka nie pokryje całej należności – konieczne jest dokonanie dopłaty, w odwrotnym przypadku, tj. kiedy zgromadzona kwota z zaliczek przewyższa wysokość naliczonej sumy, podatnik otrzymuje zwrot nadpłaty.

Podatek solidarnościowy i kościelny – ,,ciekawostki” niemieckiego prawa podatkowego

Podatek solidarnościowy uiszczają jedynie pracownicy zatrudnieni na terytorium zachodnich landów. Wynosi on 5,5% podatku dochodowego. Wpływy z niego przeznaczone są na wsparcie rozwoju wschodniej części kraju, podniesienia poziomu życia, jakości infrastruktury i usług. Każdy specjalista niemieckiej kancelarii prawnej podpowie również, żeby zwrócić uwagę na podatek kościelny. Jest to należność wynosząca od 8% do 9%, którą obligatoryjnie płacą osoby deklarujące przynależność do kościołów lub wspólnot religijnych zarejestrowanych w Niemczech. Oprócz wyżej wymienionych opłat skarbowych, w Republice Federalnej obowiązuje także VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 1 =