Jaka jest odpowiedzialność za uszkodzenie wynajętego samochodu?

Kto odpowiada za uszkodzenie wynajętego samochodu? Jeśli bezpośrednią przyczyną wypadku okazał się zły stan techniczny pojazdu, stroną odpowiedzialną jest wypożyczalnia samochodów. Podobnie w sytuacji, gdy wykryto wady uniemożliwiające sprawne poruszanie się pojazdem, a których wcześniej nie zgłoszono, a więc nie zostały wymienione lub naprawione. Wszystkie te sytuacje reguluje umowa, która podpisywana jest przez przedstawiciela firmy oraz najemcę.

Więcej szczegółów dotyczących samego wynajmu i szczegółowych zasad znajduje się pod poniższym linkiem: https://rentbigcar.pl/.

Kto za to zapłaci?

W przypadku najmu samochodu konsument ponosi odpowiedzialność cywilną. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wyrządzisz jakąkolwiek szkodę z własnej winy, to ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. To samo dotyczy niewywiązania się z warunków umowy. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy wypadek, kolizja lub inne zdarzenie z wyrządzeniem szkody na mieniu lub osobie wiązało się z działaniem siły wyższej (niezależnie od najemcy) lub z powodu działania osoby trzeciej.

W każdym mieście, w którym firmy oferują wynajem aut Radom, Kraków czy Szczecin, obowiązują te same zasady. Konsekwencje, jakie poniesie sprawca szkody zależą od wielkości tego zdarzenia. Jeśli miała miejsce tylko drobna stłuczka lub podczas parkowania powstały niewielkie rysy, to można ustalić opłacenie powstałych szkód przez sprawcę. W sytuacji poważniejszych konsekwencji (rozległe uszkodzenia, awarie podzespołów), koszty ewentualnych napraw pokrywane są z ubezpieczenia OC sprawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć − trzy =