Odszkodowanie – Jak duże powinno być?

Odszkodowanie nie może przewyższać rozmiaru wyrządzonej krzywdy, bo inaczej byłoby bezcelowe. W niektórych przypadkach odszkodowanie może być niższe od rzeczywistej szkody poniesionej przez poszkodowanego. Na przykład, odszkodowanie może być zmniejszone, jeśli:

  • wynika z prawa lub umowy;
  • osoba poszkodowana była częściowo odpowiedzialna za to, co się stało;
  • lub jeśli finanse tej osoby są zbyt chwiejne, aby pokryć koszty.

Formy wypłacania odszkodowań

Odszkodowanie może być wypłacane w formie renty zastępującej utracone zarobki lub dla osób poszkodowanych przez śmierć żywiciela rodziny. W określonych przez prawo przypadkach, związanych z uszkodzeniem ciała lub naruszeniem cudzej własności, poszkodowany może otrzymać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, a także odszkodowanie za utracone zarobki i rachunki medyczne. Zgodnie z art. 361 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swego działania lub zaniechania – nie zaś za szczególne okoliczności, które mogły przyczynić się do powstania szkody.

Zwrot kosztów prywatnego leczenia

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie dotyczącej pytania, czy pacjenci powinni otrzymywać zwrot kosztów prywatnego leczenia, jeśli ich stan zdrowia poprawi się po leczeniu przez lekarzy finansowanych przez rząd. W uchwale można znaleźć informację, że odszkodowanie wypłacane przez stronę winną wypadku powinno obejmować również „uzasadnione i celowe koszty leczenia i rehabilitacji osób, które nie są objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.” Jeśli interesuje Cię dochodzenie odszkodowań Szczecin zapewnia takie usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 1 =