Architekt budowlany – czym się zajmuję?

Architekci budowlani zajmują się planowaniem, projektowaniem i zarządzaniem budową budynków i innych konstrukcji. Ściśle współpracują z innymi członkami zespołu projektowego i klientem, aby zapewnić, że ich plany spełniają wymagania klienta. Architekci budowlani są odpowiedzialni za zapewnienie, że projekty budynków są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami budowlanymi.

Nad czym pracują?

Architekci budowlani często pracują nad dużymi projektami, takimi jak biurowce, centra handlowe, szkoły czy szpitale. Muszą być w stanie pracować w ścisłych ramach czasowych, jak również dotrzymywać terminów składania informacji dotyczących wniosków o pozwolenie na budowę. Mogą być również odpowiedzialni za nadzorowanie procesu projektowania, tak aby spełniał on wszystkie normy bezpieczeństwa i był opłacalny.

Do ich obowiązków należy:

-Ocena, czy proponowane nowe inwestycje mieszczą się w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

-Przygotowywanie szczegółowych planów proponowanych inwestycji, w tym planów pięter i elewacji (widoki z boku)

-Rysowanie specyfikacji dla materiałów, które mają być używane w projektach budowlanych

-Upewnienie się, że projekt jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa pożarowego

-przygotowywanie rysunków do wniosków o pozwolenie na budowę (w niektórych przypadkach)

-Przygotowywanie kosztorysów budowlanych

Szukając dobrego architekta budowlanego warto zajrzeć na stronę https://jmstudio.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + 4 =