Zapewnij bezpieczeństwo pracownikom swojej firmy budowlanej

Podczas budowy obiektów prace budowlane mogą przebiegać w różnych warunkach atmosferycznych. Powoduje to powstawanie zagrożeń oraz zwiększa możliwość występowania wypadków. Poziom bezpieczeństwa zależy od działań, jakie podejmują właściciele firmy, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i życia pracowników.

W przypadku występowania opadów deszczu, dużym zagrożeniem jest możliwość porażenia prądem. Większość urządzeń musi być podłączona do sieci, co powoduje konieczność, aby stosowane były gniazdka elektryczne posiadające uziemienie. Używanie takich instalacji na zewnątrz narzuca wybieranie wyrobów posiadających odpowiednią klasą ochrony przed wilgocią. Cechy takie muszą być oznaczone w widocznym miejscu na obudowie urządzeń instalacji elektrycznej.

Instalacje zasilania siłowego

Jeżeli zakres prac dopuszcza używanie urządzeń zasilanych prądem o wyższym napięciu, konieczne są dodatkowe zabezpieczenia. Do takich wymagający szczególnej ochrony maszyn budowlanych należą betoniarki i sprzęt spawalniczy. W przypadku pracy przeprowadzonych przez spawaczy, należy dodatkowo, oprócz ochrony przed wilgocią, zabezpieczyć otoczenie przed promieniowaniem powstającym podczas spawania.

Dużo wyższe napięcie występujące przy pracy takimi narzędziami musi być uwzględniony w systemie szkoleń tak, aby pracownicy byli przygotowani do występujących czynników ryzyka. Należy dobierać odpowiednie instalacje elektryczne, aby mogły sprostać wymaganiom stawianym przez dostarczanie prądu o wysokim napięciu. Skrzynki zabezpieczeń elektrycznych powinny być widoczne i oznaczone we właściwy sposób zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × dwa =