Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Niemczech?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem dla dzieci do 18 roku życia. Można go pobierać na dzieci, które urodziły się w Niemczech lub urodziły się poza granicami Niemiec i otrzymały obywatelstwo niemieckie. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od kilku czynników, takich jak wiek dziecka i liczba posiadanych dzieci. Zasiłek na dziecko wypłacany jest raz w miesiącu w formie polecenia zapłaty. Można samemu wybrać termin wypłaty w każdym miesiącu lub zdecydować się na stały termin co cztery tygodnie lub dwa razy w roku.

Jak go uzyskać?

Niemiecki system pomocy finansowej dla rodziców nazywa się „Kindergeld”, co tłumaczy się jako „zasiłek na dziecko”. Kwota, którą otrzymujesz, zależy od Twoich dochodów, liczby posiadanych dzieci i ich wieku. W Niemczech, jeśli jedno z rodziców zarabia wszystko, może ono ubiegać się o Kindergeld w imieniu swoich dzieci. Jeśli oboje rodzice zarabiają tyle samo, każde z nich może złożyć wniosek o zasiłek Kindergeld. Co roku należy ponownie złożyć wniosek.

Kwota, którą otrzymasz z Kindergeld zależy od tego, ile zarabiasz miesięcznie i ile masz dzieci. Na przykład, jeśli masz dwoje dzieci w wieku poniżej 7 lat mieszkających z Tobą w domu, to otrzymasz €192 na dziecko miesięcznie. Jeśli jedno z dzieci ma więcej niż siedem lat, wówczas kwota ta spada do 192 euro na jedno dziecko plus 192 euro na drugie dziecko poniżej siódmego roku życia (łącznie 384 euro). Kindergeld można otrzymywać przez okres do 12 miesięcy, ale traci się go, jeśli dochód gospodarstwa domowego wzrośnie powyżej kwoty progowej 2.973 euro miesięcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście − osiem =