Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Przy każdym rozwodzie dochodzi do podziału wspólnego dorobku, jednak do ostatecznego uregulowania istotny jest podział majątku dorobkowego małżonków. Wniosek w tej sprawie należy skierować do sądu rejonowego, właściwego według umiejscowienia dzielonego dobytku. Można go oczywiście złożyć w podczas rozwodu, ale również kilka, albo nawet kilkanaście lat później, gdyż roszczenie nie ulega przedawnieniu.

Należy zdawać sobie sprawę, że wniesienie wniosku o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej jest związane z kosztami sądowymi. Opłata wynosi 1000 złoty lub 300 złotych, w przypadku, gdy wniosek będzie zawierał zgodny projekt podziału. Do tego trzeba również doliczyć koszty opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który będzie musiał go wycenić, wyjątkiem jest sytuacja, gdzie małżonkowie zgodnie podadzą rzeczywistą wartość rynkową.

Jeżeli jeden z małżonków na zakup wspólnego mieszkania wydał pieniądze z osobistego dorobku, może je oczywiście odzyskać podczas postępowania o podzielenie majątku, poprzez zgłoszenie wniosku o rozliczenie pochodzących z niego nakładów na wspólny majątek. Według kodeksu rodzinnego, a także opiekuńczego przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w zamian za składniki majątku osobistego stanowią majątek osobisty danego małżonka.

W przypadku, gdyby pan Kowalski miał własną kawalerkę sprzed ślubu, a w trakcie małżeństwa dokonał jej sprzedaży i w zamian małżonkowie kupili nieruchomość lub mieszkanie dla całej rodziny, to nowe lokum będzie należeć do jego majątku osobistego. Nie wchodzi wtedy do majątku wspólnego małżonków, a w przypadku ustania małżeństwa nie podlega podziałowi. Oczywiście taką sytuację trzeba przed sądem wykazać. Dlatego tak istotne jest w tej kwestii udokumentowanie źródła, z jakiego pochodziły dane pieniądze na zakup wspólnego mieszkania.

Artykuł napisany we współpracy z: Kancelaria Prawnicza Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pięć + 20 =