Jak wygląda kwalifikacja pomieszczeń czystych?

Pomieszczenie czyste (ang. clean room) to zamknięta przestrzeń, w której ilość cząsteczek i drobnoustrojów, a także parametry takie jak: wilgoć, temperatura, poziom elektryczności statycznej czy różnica ciśnień poddawane są stałej kontroli. Przestrzeganie tych warunków jest konieczne dla poprawności zachodzących tam procesów i utrzymania optymalnego poziomu czystości, zwłaszcza w branży laboratoryjnej, badawczej czy produkcyjnej.

Weryfikacja kluczowych parametrów

Wszelkie pomieszczenia czyste wymagają spełnienia określonych kryteriów. W związku z tym jego kwalifikacja ma na celu zweryfikowanie zgodności następujących parametrów operacyjnych: ze standardami projektowymi, z wymaganiami określonymi przez użytkownika, jak i prawnymi. Zakres wykonywanych testów pomiarowych jest za każdym razem ustalany z klientem. Pomiary mogą między innymi obejmować następujące testy: obliczenie ilości wymian powietrza w pomieszczeniu, wykonanie testów dymnych, pomiar temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu czy badanie integralności zamontowanych filtrów HEPA/ULPA, a także wiele innych, które umożliwiają trafną ocenę warunków panujących w czystym pomieszczeniu i ich zgodności z założonymi kryteriami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 3 =