Oznaczenia BHP dla firm

Bezpieczeństwo i higiena pracy to najważniejsze aspekty działalności każdego przedsiębiorstwa. Zasady te zapewniają pracownikom bezpieczną pracę, bez ryzyka powstania obrażeń czy nawet utraty życia lub zdrowia. Jest to aspekt tak istotny, że pracownikom powinno się przypominać na każdym kroku o tym, jakie działania związane z BHP powinni podejmować, np. obsługując daną maszynę czy przebywając w określonym pomieszczeniu. W tym celu stosuje się między innymi specjalne oznaczenia, które większość z nas zapewne doskonale zna.

Chroń siebie i innych

Oprócz szkoleń bardzo ważne jest, by pracownik przez cały czas był informowany o zasadach BHP. Dzięki temu zapadną one w pamięć o wiele lepiej, niż powtórzone raz na kilka miesięcy, na krótkim szkoleniu. Na stronie https://naklejkon.pl/ można obejrzeć najbardziej popularne wzory tabliczek i naklejek związanych z BHP. Głównie dotyczą one dbałości o własne bezpieczeństwo, np. stosowania ochrony głowy, oczu, uszu i innych narządów.

Stałe przypominanie

Aby pracownik nie zapomniał jakiego rodzaju ochrona potrzebna jest mu przy wykonywaniu danego zadania, przy maszynie lub stanowisku pracy należy umieszczać tabliczki oraz naklejki. Na przykład w miejscu pracy z kwasem siarkowym powinny w widocznym miejscu być widoczne ostrzeżenia o zagrożeniu poparzeniem skóry, oraz nakaz stosowania ochrony oczu, a także rękawic i specjalnej odzieży. Obecność tych piktogramów jest dodatkowo usankcjonowana prawnie, a w przedsiębiorstwie powinna być zatrudniona osoba, która za te kwestie odpowiada (tzw. BHP-owiec).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + jedenaście =