Czy wiesz, do czego służą mapy geodezyjne?

Mapy geodezyjne to szczegółowe mapy, które pokazują położenie granic działek i nieruchomości. Mogą być wykorzystywane do planowania, rozwoju i budowy na danym terenie. Mapy geodezyjne mogą być również wykorzystywane do zarządzania gruntami, takimi jak planowanie płodozmianu i uprawy. Wejdź na stronę https://geodraw.pl/oferta/pomiary-sytuacyjno-wysokosciowe/mapy-geodezyjne-rzeszow/ żeby przeczytać więcej.

Jak tworzone są mapy geodezyjne?

Mapy geodezyjne są tworzone na podstawie pomiarów wykonywanych przez licencjonowanych geodetów lub inżynierów budownictwa. Informacje na tych mapach mogą zawierać lokalizację istniejących budynków, dróg, mediów, cech naturalnych i obiektów stworzonych przez człowieka, takich jak ogrodzenia i ściany. Elementy te są odwzorowane w systemie siatki, dzięki czemu można je łatwo odnieść do innych elementów na mapie.

Mapy geodezyjne są używane od tysięcy lat, ale dopiero w XIX wieku zaczęły pojawiać się na dużych mapach papierowych, a także w mniejszych wersjach przechowywanych w książkach lub w formie elektronicznej.

Geodeci używają dwóch rodzajów sprzętu geodezyjnego: transitów i tachimetrów. Transity służą do pomiaru odległości, natomiast tachimetry automatycznie obliczają odległość na podstawie kątów mierzonych przez dwa przecinające się lasery lub impulsy elektroniczne wysyłane pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni za pomocą czujnika elektronicznego zamontowanego na statywie. Pierwsi geodeci używali lin do mierzenia odległości i kompasu do określania kierunku. Następnie geodeta rysował mapę za pomocą ołówka, linijki i kątomierza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 4 =