Księgowi – jakie zadania realizują?

Księgowi wykonują szeroki zakres zadań, w zależności od ich specjalizacji i branży, w której pracują. Niektórzy księgowi są generalistami, którzy mogą wykonywać szeroki zakres zadań, podczas gdy inni specjalizują się w pewnych obszarach.

Poniższa lista zawiera kilka przykładów rodzajów obowiązków, jakie mogą wykonywać księgowi:

Przygotowywanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych

Księgowi pomagają firmom w przygotowaniu sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Pomagają również osobom fizycznym w przygotowaniu deklaracji podatkowych od osób fizycznych.

Badanie sprawozdań finansowych

Księgowi dokonują przeglądu i oceny dokumentacji finansowej firm w celu zapewnienia, że jest ona dokładna i kompletna. Prace audytorskie mogą być wykonywane dla pojedynczych firm lub dla dużych grup firm (takich jak korporacje notowane na giełdzie).

Zarządzanie czynnościami związanymi z listą płac 

Księgowi zarządzają listami płac pracowników poprzez obliczanie płac brutto, potrącanie podatków z tych płac i wpłacanie potrąconych kwot na konta rządowe w imieniu zarówno pracodawców, jak i pracowników. Obliczają również inne pozycje związane z listą płac, takie jak składki pracodawcy na pracownicze plany emerytalne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez pracowników poprzez potrącenia z wypłaty.

Zakup towarów lub usług na potrzeby działalności gospodarczej pracodawcy 

Księgowi często muszą negocjować ceny ze sprzedawcami w imieniu swoich pracodawców, przeglądając propozycje od różnych dostawców lub negocjując z nimi cenę.

Jeśli chcesz skorzystać z tych usług, to koniecznie sprawdź stronę: https://bdbconsulting.pl/uslugi/ksiegowosc/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + dwanaście =