Kroki, jakie należy podjąć przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej

Łatwy dostęp do kredytów daje możliwość podpisywania wielu umów. Niestety poprzez nieprawidłowe zarządzanie swoimi finansami lub zdarzenia losowe coraz więcej osób ma problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Rozwiązaniem tego problemu może być upadłość konsumencka.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencką ogłosić mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Rozwiązanie to jest stosowane w celu uwolnienia dłużnika od zobowiązań, których nie jest w stanie spłacić oraz zaspokojenia, chociaż części roszczeń ze strony wierzycieli. Aby możliwe było rozpoczęcie całej procedury, konieczne jest udowodnienie, że do zadłużenia doszło z przyczyn niezależnych, a nie w wyniku zaniedbań. Jeśli ten warunek jest spełniony, należy złożyć stosowny wniosek na specjalnym formularzu. W związku z tym, że prawidłowe wypełnienie wniosku nie jest łatwe, warto poszukać pomocy w takich firmach jak https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/lodz/

Likwidacja majątku i plan spłaty

Po złożeniu i przyjęciu wniosku sąd wyznacza syndyka, którego zadaniem jest stworzenie listy wierzycieli, a także zabezpieczenie majątku dłużnika, który stanie się masą upadłościową. Kolejnym krokiem jest spieniężenie majątku wraz z nieruchomościami należącymi do osoby zadłużonej. W związku z tym, że wartość majątku okazuje się zwykle niewystarczająca do zaspokojenia roszczeń ze strony wierzycieli, sąd ustala plan spłaty zobowiązań. Jest to ustalona kwota, którą dłużnik co miesiąc będzie musiał wpłacać na konto syndyka. Po zakończeniu procesu upadłości bankrut pozbywa się problemów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dziesięć + szesnaście =