Wojenne losy Łodzi – co warto wiedzieć o historii tego miasta z czasów II Wojny Światowej?

Już w początkach II Wojny Światowej miasto Łódź zostało włączone do III Rzeszy. W tamtym okresie otrzymało ono status miasta wydzielonego oraz zostało przez Niemców podzielone na cztery główne dzielnice administracyjne. Większość ulic miasta zostało przemianowanych na nazwy niemieckojęzyczne, zmieniono dotychczasowy herb Łodzi, a także barwy miasta. Od tego czasu Łódź nazywana była Litzmannstadt . Władzę w tym czasie objął Werner Ventzki.

Masowa eliminacja inteligencji oraz akcja wysiedleń

Na początku wojny w listopadzie 1939 roku Niemcy także w Łodzi przeprowadzili masową akcję mordowania oraz rozstrzeliwania polskiej inteligencji. W ciągu dwóch dni dokonano rozstrzelania ok. 500 osób, przede wszystkim narodowości żydowskiej oraz polskiej. Niemieckie władze miały szeroko zakrojone plany dotyczące Łodzi. Z uwagi na to, że miasto było ważnym ośrodkiem gospodarczym kraju, bogato uprzemysłowionym, Niemcy postanowili, że miasto stanie się najważniejszym miastem w okręgu. Dlatego też, na masową skalę podjęto akcję prześladowań oraz deportacji ludności z rejencji łódzkiej.

Litzmanstadt gettho i germanizacja

W mieście zostały usunięte wszelkie tablice z polskimi nazwami, także te w sklepach. Germanizacja przeprowadzana była na szeroką skalę, objęto nią także polskie dzieci. Powstał także obóz koncentracyjny dla dzieci do 16. roku życia. Najgorsze nadeszło w pierwszej połowie 1940 roku, gdzie na terenie Starego Miasta oraz Bałut powstało jedno z największych żydowskich gett w Europie. Do dziś warto przejść się granicami byłego getta oraz poznać jego historię. Przed zaplanowaniem szczegółowej trasy warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami oraz miejscami pamięci. Znajdziemy je pod adresem https://lodz.travel/turystyka/co-zobaczyc/litzmannstadt-ghetto. Tak naprawdę każdy, choć raz powinien odwiedzić to miejsce. Dzięki temu pamięć o tamtych wydarzeniach będzie trwała wiecznie. Hitlerowskie getto w Łodzi stanowiło ważny punkt na mapie, to właśnie w nim zmuszano ludność żydowską do niewolniczej pracy. Wykorzystywano ich do produkcji butów czy odzieży dla żołnierzy niemieckich, skutkiem czego wiele osób zmarło z wycieńczenia, głodu oraz zimna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 6 =